Pravila učešća u akciji

Sigurni u kvalitet i funkcionalnost svojih proizvoda, kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd (ul.Trešnjinog cveta br. 1, Novi Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842; u daljem tekstu: „Beko“) u znak zahvalnosti svojim kupcima nudi akciju, odnosno probni period korišćenja kupljenog proizvoda u roku od 30 dana od dana kupovine Beko proizvoda sa ugradnom tehnikom, nakon kog perioda kupac može:

 • vratiti kupljeni proizvod u roku od 30 dana od dana kupovine na prodajno mesto u kome je proizvod kupljen, kojom prilikom će kupcu novac u celosti biti vraćen;
 • zadržati kupljeni proizvod, čime stiče uslov da, nakon isteka perioda probnih 30 dana od dana kupovine i registracije svoje kupovine, bude nagrađen Beko malim kućnim aparatom, na način i pod uslovima bliže opisanim u nastavku ovih Pravila učešća.

1.  Vraćanje kupljenog proizvoda

Svaki kupac Beko proizvoda iz člana 3. ovih Pravila učešća, ima pravo da vrati kupljeni proizvod u roku od 30 dana od dana kupovine, u kom slučaju će kupac dobiti povraćaj novca za kupljeni proizvod.
Kupac može da vrati proizvod kojim nije zadovoljan isključivo na prodajno mesto na kom je proizvod kupio.
Kupac ima pravo da vrati kupljeni proizvod bez navođenja posebnog razloga u periodu od 30 dana od dana kupovine, s tim da rok za povraćaj proizvoda počinje da teče od prvog sledećeg dana nakon dana kupovine.
Kupac nema pravo da vrati proizvod i traži povraćaj novca za proizvod koji ima materijalni i/ili skriveni nedostatak koji je nastao nakon izvršene kupovine proizvoda, ako taj nedostatak nije nastao kao posledica radnji pre kupovine proizvoda, odnosno ako taj nedostatak nije mogao ostati nepoznat kupcu pri samoj kupovini, u kom slučaju se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Materijalni nedostatak podrazumeva ali se ne ograničava na: fizička, funkcionalna, tehnička i estetska oštećenja proizvoda, nedostatke nastale nepravilnom upotrebom, ugradnjom, instaliranjem ili povezivanjem, s tim da materijalni nedostatak ne podrazumeva promene nastale redovnom upotrebom i korišćenjem proizvoda.

2.  Ko može da bude nagrađen Beko malim kućnim aparatom

Poklon Beko mali kućni aparat sledi svakom kupcu Beko proizvoda opisanih u delu „proizvodi sa ugradnom tehnikom“ koji je proizvod kupio u periodu od 07.12.2016. do 07.01.2017.  a koji:
a) ima navršenih 18 godina života;
b) ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
c) poseduje fiskalni račun o kupljenom proizvodu i garantni list;
d) zadrži kupljeni proizvod, odnosno ne vrati proizvod u roku od 30 dana od dana kupovine;
e) uredno registruje kupovinu Beko proizvoda na sajtu www.bekopoklon.rs, odeljak „Registracija“;

3.  Koji proizvodi predstavljaju „proizvod sa ugradnom tehnikom“

Proizvodi sa ugradnom tehnikom ( u daljem tekstu: „Proizvod“) čijom kupovinom kupac stiče uslov za registraciju u cilju dobijanja Beko malog kućnog aparata su:

 • ugradna ploča,
 • ugradna rerna,
 • ugradna mikrotalasna rerna,
 • ugradna mašina za sudove i
 • ugradni frižider
 • aspirator + još jedan od prethodno navedenih proizvoda

Kupac mora posedovati dokaz o kupovini proizvoda, odnosno fiskalni račun kao i garantni list koji prati proizvod, a koji su jasno vidljivi, čitljivi, neoštećeni i sadrže sve neophodne elemente propisane zakonom.
U slučaju sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini proizvoda, kupac proizvoda gubi pravo da registruje kupovinu u svrhu dobijanja Beko malog kućnog aparata, a u slučaju da do registracije dođe, kupac neće biti nagrađen i pored toga što je ispunio ostale uslove registracije kupovine.

4.  Period trajanja akcije

Beko nagrađuje poklonom kupce proizvoda kupljenih u periodu od 07.12.2016. – 07.01.2016. godine.
Fiskalni račun kupca mora biti datiran na datum koji odgovara periodu trajanja akcije.
Beko može opozvati akciju i pre isteka perioda trajanja akcije, bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.
Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, poklone, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim, bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

5.  Obavezno registrovanje kupaca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje Beko malog kućnog aparata, kupac Beko proizvoda je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs u roku od 30 dana od dana kupovine Beko proizvoda, a najkasnije do 07.02.2017. godine.
Rokovi se računaju počev od narednog dana od dana kupovine.
Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke/dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, matični broj, adresa, kontakt telefon, e-mail);
 • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog proizvoda;
 • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani garantni list;
 • podaci o kupovini (mesto kupovine - adresa i naziv prodavnice; naziv proizvoda; datum kupovine).

Fotografija odnosno skenirani fiskalni račun i fotografija odnosno skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem fiskalnog računa / garantnog lista i datumom kupovine, u suprotnom se neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu, kao i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), slanjem na registrovanu e-mail adresu kupca, te da radnjama prethodno navedene sadržine podaci o kupcu neće doći u posed trećih lica niti biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.
U cilju provere registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila.
Kupac mora pružiti sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo kompletna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom.
Kupac koji je kupio Beko proizvod ali se nije pravilno i uredno registrovao, gubi pravo na nagradni Beko mali kućni aparat.
Kupac koji se registrovao nakon proteka roka određenog za registraciju, gubi pravo na nagradni Beko mali kućni aparat.

6.  Poklon - Beko mali kućni aparat

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima učešća (koji se uredno registrovao i koji je zadržao proizvod nakon proteka roka od 30 dana od dana kupovine), ostvaruje pravo da dobije na poklon Beko mali kućni aparat i to:

 • za kupljen 1 ili 2 Beko proizvoda,  kupac će dobiti Beko seckalicu;
 • za kupljena 3 ili 4 Beko proizvoda, kupac će dobiti Beko mikrotalasnu rernu;
 • za kupljenih 5 i više Beko proizvoda, kupac će dobiti Beko usisivač.

Kupac će dobiti svoj Beko mali kućni aparat na kućnu adresu navedenu pri registraciji, nakon završetka akcije i perioda u kom je dozvoljena registracija kupovine, odnosno nakon 07.02.2017. godine.

7.  Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci i/ili registrovani korisnici mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 069/3930999 svakog radnog dana između 10 i 16 časova, ili pisati na e-mail adresu: info@bekopoklon.rs.