DORUČAK ZA 5 NAGRADNI KONKURS

1. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA

NAGRADNI KONKURS SE ORGANIZUJE POD NAZIVOM „DORUČAK ZA 5“ (U DALJEM TEKSTU: KONKURS) PREKO INSTAGRAM STRANICE ORGANIZATORA KOJA SE NALAZI NA ADRESI https://www.instagram.com/beko_srbija/ KONKURS SE ORGANIZUJE ZA PERIOD POČEV OD 03.09.2018. GODINE U 10H DO 11.09.2018. GODINE (ZAKLJUČNO SA 10.09.).

2. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

KONKURS SE ORGANIZUJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, IZUZEV KOSOVA I METOHIJE. IGRA SE NE ODVIJA U ORGANIZACIJI ILI REALIZACIJI DRUŠTVENE MREŽE INSTAGRAM, U NJOJ INSTAGRAM NE UČESTVUJE NI KAO SPONZOR, NI KAO ADMINISTRATOR. UČESNICI PRIMAJU K ZNANJU DA SVOJE PODATKE PREDAJU ORGANIZATORU, A NE INSTAGRAM-U. SVI UČESNICI SU DOBRODOŠLI, ALI ĆE POBEDNICI BITI IZABRANI SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE, IZUZEV KOSOVA I METOHIJE.

3. PRAVO I USLOVI UČESTVOVANJA

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU SVI KORISNICI INTERNET MREŽE SA UREDNO PRIJAVLJENIM BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI, IZUZEV KOSOVA I METOHIJE. PRIJAVLJIVANJE ZA KONKURS VRŠI SE POSTAVLJANJEM FOTOGRAFIJE NA SVOM INSTAGRAM PROFILU (KOJI MORA BITI PUBLIC).

DA BI FAN POSTAO UČESNIK U KONKURSU, PORED POSTAVLJANJA FOTOGRAFIJE NA SVOM PROFILU, NEOPHODNO JE DA U CAPTION-U POSTAVI HASHTAGOVE #DORUCAKZA5 I #BEKO.

FOTOGRAFIJA MORA ODGOVARATI NA TEMU NAGRADNOG KONKURSA: “DORUČAK ZA 5” I HASHTAGOVE #DORUCAKZA5 I #BEKO.

4. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITKA ODNOSNO DODELE NAGRADE

NAKON ZAVRŠETKA KONKURSA STRUČNI ŽIRI ĆE ODABRATI PET (5) NAJKREATIVNIJIH KOMENTARA ČIJI ĆE AUTORI BITI PROGLAŠENI ZA POBEDNIKE I OSVOJITI NAGRADE.

IZBOR POBEDNIČKIH FOTOGRAFIJA ĆE VRŠITI ŽIRI ORGANZIRATOR U SLEDEĆEM SASTAVU:

  • MILICA OBRENOVIĆ VUKAJLOVIĆ
  • ANA STOJKOVIĆ JOVANOVIĆ

POBEDNICI ĆE BITI OBJAVLJENI:

  • 11.09.2018. godine

DOBITNICI ĆE BITI OBJAVLJENI NA ZVANIČNOJ BEKO SRBIJA INSTAGRAM STRANICI.

U RAZMATRANJE ULAZE SVE FOTOGRAFIJE POSTAVLJENEU SKLADU SA PRAVILIMA U PERIODU TRAJANJA KONKURSA. U OKVIRU NAGRADNOG KONKURSA NEĆEMO NAGRAĐIVATI ISTE KORISNIKE VIŠE OD JEDNOG PUTA.

UKOLIKO SE UTVRDI DA DOBITNIK NA BILO KOJI NAČIN NIJE POŠTOVAO PRAVILA KONKURSA ILI NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE RADI PREUZIMANJA NAGRADE U ROKU OD 7 DANA, ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA ODABERE DRUGOG POBEDNIKA.

NAGRADE:

  • 1 NAGRADA – TAM 6202 W TOSTER
  • 2 NAGRADA - CHG 6400 W SECKALICA
  • 3 NAGRADA - CJB 6040 W CEDILJKA
  • 4 NAGRADA – ŠOLJA, SVESKA I HEMJSKA
  • 5 NAGRADA – ŠOLJA, SVESKA I HEMIJSKA

NAGRADA SE NE MOŽE ZAMENITI ZA DRUGI PROIZVOD ILI NOVAC.

SVI UČESNICI KONKURSA KOJI SU UČESTVOVALI U KONKURSU U SKLADU SA PRAVILIMA ĆE DOBITI PRIMERAK BEKO KUVARA.

DOBITNICI NAGRADE ĆE BITI INFORMISANI PUTEM DIREKTNE PORUKE NA INSTAGRAM PROFILIMA I BIĆE OBJAVLJENI NA INSTAGRAM PROFILU ORGANIZATORA. NAKON ŠTO SE DOBIJU NJIHOVI LIČNI PODACI, BIĆE DIREKTNO KONTAKTIRANI OD STRANE ORGANIZATORA.

5. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

NA KONKURSU NE MOGU UČESTVOVATI LICA ZAPOSLENA KOD ORGANIZATORA, I LICA KOJA SU NA BILO KOJI NAČIN UČESTVOVALA U PRIPREMI ILI REALIZACIJI OVOG KONKURSA, KAO I NAJBLIŽI SRODNICI OVIH LICA: RODITELJI, DECA I SUPRUŽNICI. UČESNICI KOJI UČESTVUJU NA KONKURSU NEMAJU PRAVO DA ZAHTEVAJU DRUGAČIJU NAGRADU OD ONE KOJA JE NAVEDENA U OVIM PRAVILIMA. OSVOJENA NAGRADA SE NE MOŽE ZAMENITI ZA NOVAC. OSVOJENA NAGRADA SE NE MOŽE PRENETI NA DRUGO LICE.

ZABRANJENO JE UČEŠĆE LICIMA KOJA NISU ISKLJUČIVI NOSIOCI AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA NA DOSTAVLJENOM SADRŽAJU. U SLUČAJU POVREDE PRAVA TREĆIH LICA NA BILO KOJI NAČIN, ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA TAKAV SADRŽAJ UKLONI I UČESNIKA DISKVALIFIKUJE IZ UČEŠĆA.

UČEŠĆEM NA KONKURSU SVAKI UČESNIK IZJAVLJUJE I GARANTUJE DA JE ISKLJUČIVI NOSILAC AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA NA DOSTAVLJENOM SADRŽAJU TAKO DA ĆE BITI SAMOSTALNO ODGOVORAN ZA SVAKU ŠTETU KOJU MOGU PRETRPETI TREĆA LICA, ODNOSNO NOSIOCI PRAVA, KAO POSLEDICA POVREDE OVE IZJAVE I GARANCIJE.

6. PUBLICITET

UČEŠĆEM NA KONKURSU UČESNICI SU SAGLASNI DA SE, UKOLIKO POSTANU DOBITNICI NAGRADE, NJIHOV LIK I ODREĐENI LIČNI PODACI: IME, PREZIME, FOTOGRAFIJA/VIDEO U VEZI KONKURSA ZA JAVNOST ILI U PROMOTIVNE SVRHE I DRUGO MOGU OD STRANE ORGANIZATORA OBJAVITI I KORISTITI BEZ IKAKVIH VREMENSKIH, TERITORIJALNIH ILI DRUGIH OGRANIČENJA I BEZ NAKNADE U OBLIKU ŠTAMPANOG, ZVUČNOG, FOTO I VIDEO MATERIJALA. UKOLIKO UČESNIK NE ŽELI DA SE NJEGOVI LIČNI PODACI KORISTE U GORE NAVEDENE SVRHE, ILI UKOLIKO ŽELI DA NAPRAVI IZMENE U POSLATIM PODACIMA, OBAVEZAN JE DA POŠALJE PISANI ZAHTEV, SA DATUMOM I LIČNIM POTPISOM NA ADRESU ORGANIZATORA SA TAKVIM IZRIČITIM ZAHTEVOM NAJKASNIJE PET (5) RADNIH DANA NAKON OBJAVLJIVANJA INFORMACIJE O DOBITKU NAGRADE.

7. ODGOVORNOST

ORGANIZATOR NIJE ODGOVORAN UKOLIKO INSTAGRAM STRANICA PRIVREMENO BUDE VAN FUNKCIJE USLED VIŠE SILE ILI SLUČAJA ODNOSNO USLED DOGAĐAJA KOJI SU VAN KONTROLE ORGANIZATORA. KOMPANIJA INSTAGRAM NI NA KOJI NAČIN NIJE UKLJUČENA U PRIPREMU I REALIZACIJU OVOG KONKURSA, I NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NJEGA.

8. PREKID KONKURSA

KONKURS SE MOŽE PREKINUTI JEDINO U SLUČAJU VIŠE SILE O ČEMU ĆE UČESNICI ODMAH BITI OBAVEŠTENI PUTEM PISMENOG OBAVEŠTENJA NA INSTAGRAM STRANICI.

9. IZMENA PRAVILA KONKURSA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMENE OVIH PRAVILA, UZ OBAVEZU DA O TOME BLAGOVREMENO OBAVESTI SVE UČESNIKE OBJAVOM NA INSTAGRAM STRANICI, I TO NAJKASNIJE 24 ČASA PRE NJIHOVOG STUPANJA NA SNAGU.

10. UPRAVLJANJE I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

U SVRHU KONKTAKTIRANJA DOBITNIKA, ORGANIZATOR ĆE OD DOBITNIKA PRIKUPLJATI SLEDEĆE PODATKE: IME I PREZIME, MATIČNI BROJ, ADRESA IZ LIČNE KARTE, GRAD IZ LIČNE KARTE, BROJ TELEFONA.

U TOKU UČEŠĆA U KONKURSU, ORGANIZATOR NE ČUVA NIKAKVE PODASTKE O UČESNICIMA I U VEZI SA TIM ISTE NE KORISTI U DRUGE SVRHE.

Top